Списък на файловете в пакета irsim в wheezy, архитектура sparc

/usr/bin/irsim
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/doc/irsim-analyzer.doc
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/doc/irsim.doc
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/doc/netchange.doc
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/doc/powerEst.doc
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/amiabn.80.n99z.5.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/amic5.30.n98s.3.3.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/amicwl.50.n97l.5.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/hpcmos10.20.n98v.3.3.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/hpcmos14.30.n9ae.3.3.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/hpcmos26.40.n88x.5.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/orbit.60.n96e.5.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/scmos100.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/scmos1_6um.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/scmos2um.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/scmos30.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/scmos35.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/scmos50_3v.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/scmos50_5v.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/scmos60.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/tsmc18.10.nxxx.1.8.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/tsmc25.15.n99y.2.5.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/tsmc35.20.n98t.3.3.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/prm/tsmc35p.20.n98tp.3.3.prm
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/tcl/console.tcl
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/tcl/cver.tcl
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/tcl/diglib.so
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/tcl/irsim.tcl
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/tcl/irsimexec
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/tcl/random.so
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/tcl/tclirsim.so
/usr/lib/sparc-linux-gnu/irsim/tcl/tkcon.tcl
/usr/share/doc/irsim/README.gz
/usr/share/doc/irsim/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/irsim/copyright
/usr/share/irsim/bitmaps/center.xbm
/usr/share/irsim/bitmaps/left.xbm
/usr/share/irsim/bitmaps/lleft.xbm
/usr/share/irsim/bitmaps/right.xbm
/usr/share/irsim/bitmaps/rright.xbm
/usr/share/man/man1/irsim.1.gz
/usr/share/man/man3/irsim-analyzer.3.gz
/usr/share/man/man5/netchange.5.gz
/usr/share/menu/irsim