Списък на файловете в пакета inn2-inews в wheezy, архитектура sparc

/etc/news/distrib.pats
/etc/news/inn.conf
/etc/news/moderators
/etc/news/passwd.nntp
/usr/bin/inews
/usr/bin/rnews
/usr/lib/news/bin/inews
/usr/lib/news/bin/rnews
/usr/lib/news/bin/rnews.libexec/bunbatch
/usr/lib/news/bin/rnews.libexec/c7unbatch
/usr/lib/news/bin/rnews.libexec/decode
/usr/lib/news/bin/rnews.libexec/encode
/usr/lib/news/bin/rnews.libexec/gunbatch
/usr/share/doc/inn2-inews/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/inn2-inews/changelog.gz
/usr/share/doc/inn2-inews/copyright
/usr/share/man/man1/inews.1.gz
/usr/share/man/man1/rnews.1.gz
/usr/share/man/man5/distrib.pats.5.gz
/usr/share/man/man5/inn.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/moderators.5.gz
/usr/share/man/man5/passwd.nntp.5.gz