Списък на файловете в пакета indicator-messages-gtk2 в wheezy, архитектура sparc

/usr/lib/indicators/7/libmessaging.so
/usr/share/doc/indicator-messages-gtk2/AUTHORS
/usr/share/doc/indicator-messages-gtk2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/indicator-messages-gtk2/changelog.gz
/usr/share/doc/indicator-messages-gtk2/copyright