Списък на файловете в пакета ifstat в wheezy, архитектура sparc

/usr/bin/ifstat
/usr/share/doc/ifstat/HISTORY
/usr/share/doc/ifstat/README
/usr/share/doc/ifstat/TODO
/usr/share/doc/ifstat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ifstat/copyright
/usr/share/man/man1/ifstat.1.gz