Списък на файловете в пакета happy в wheezy, архитектура sparc

/usr/bin/happy
/usr/share/doc-base/happy
/usr/share/doc/happy/ANNOUNCE
/usr/share/doc/happy/README
/usr/share/doc/happy/TODO
/usr/share/doc/happy/buildinfo.gz
/usr/share/doc/happy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/happy/changelog.gz
/usr/share/doc/happy/copyright
/usr/share/doc/happy/examples/Calc.ly
/usr/share/doc/happy/examples/DavesExample.ly
/usr/share/doc/happy/examples/ErlParser.ly.gz
/usr/share/doc/happy/examples/ErrorTest.ly.gz
/usr/share/doc/happy/examples/LexerTest.ly.gz
/usr/share/doc/happy/examples/MonadTest.ly
/usr/share/doc/happy/examples/PgnParser.ly
/usr/share/doc/happy/examples/README
/usr/share/doc/happy/examples/SimonsExample.ly
/usr/share/doc/happy/examples/glr/Makefile
/usr/share/doc/happy/examples/glr/Makefile.defs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/bio-eg/1-1200.dna
/usr/share/doc/happy/examples/glr/bio-eg/1-600.dna
/usr/share/doc/happy/examples/glr/bio-eg/Bio.y.gz
/usr/share/doc/happy/examples/glr/bio-eg/Main.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/bio-eg/Makefile
/usr/share/doc/happy/examples/glr/bio-eg/README
/usr/share/doc/happy/examples/glr/common/DV_lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/common/DaVinciTypes.hs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-eval/Expr.y
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-eval/Hugs.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-eval/Main.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-eval/Makefile
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-eval/README
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-monad/Expr.y
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-monad/Hugs.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-monad/Main.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-monad/Makefile
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-monad/README
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-tree/Expr.y
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-tree/Hugs.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-tree/Main.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-tree/Makefile
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-tree/README
/usr/share/doc/happy/examples/glr/expr-tree/Tree.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/hidden-leftrec/Expr.y
/usr/share/doc/happy/examples/glr/hidden-leftrec/Hugs.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/hidden-leftrec/Main.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/hidden-leftrec/Makefile
/usr/share/doc/happy/examples/glr/hidden-leftrec/README
/usr/share/doc/happy/examples/glr/highly-ambiguous/Expr.y
/usr/share/doc/happy/examples/glr/highly-ambiguous/Hugs.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/highly-ambiguous/Main.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/highly-ambiguous/Makefile
/usr/share/doc/happy/examples/glr/highly-ambiguous/README
/usr/share/doc/happy/examples/glr/nlp/English.y
/usr/share/doc/happy/examples/glr/nlp/Hugs.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/nlp/Main.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/nlp/Makefile
/usr/share/doc/happy/examples/glr/nlp/README
/usr/share/doc/happy/examples/glr/packing/Expr.y
/usr/share/doc/happy/examples/glr/packing/Hugs.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/packing/Main.lhs
/usr/share/doc/happy/examples/glr/packing/Makefile
/usr/share/doc/happy/examples/glr/packing/README
/usr/share/doc/happy/examples/igloo/Foo.hs
/usr/share/doc/happy/examples/igloo/Lexer.hs
/usr/share/doc/happy/examples/igloo/Lexer.x
/usr/share/doc/happy/examples/igloo/Makefile
/usr/share/doc/happy/examples/igloo/Parser.hs
/usr/share/doc/happy/examples/igloo/Parser.y
/usr/share/doc/happy/examples/igloo/ParserM.hs
/usr/share/doc/happy/examples/igloo/README
/usr/share/doc/happy/html/fptools.css
/usr/share/doc/happy/html/happy-introduction.html
/usr/share/doc/happy/html/index.html
/usr/share/doc/happy/html/ix01.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-AtrributeGrammarsInHappy.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-AttrGrammarLimits.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-AttributeGrammar.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-AttributeGrammarExample.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-Precedences.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-compilation-time.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-conflict-tips.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-directives.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-error.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-finding-errors.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-glr-misc.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-glr-semantics.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-glr-using.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-glr.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-grammar-files.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-grammar.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-happy-ghci.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-info-files.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-invoking.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-license.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-module-header.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-module-trailer.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-monads.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-multiple-parsers.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-obtaining.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-reporting-bugs.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-sequences.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-tips.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-type-signatures.html
/usr/share/doc/happy/html/sec-using.html
/usr/share/happy/GLR_Base
/usr/share/happy/GLR_Lib
/usr/share/happy/GLR_Lib-ghc
/usr/share/happy/GLR_Lib-ghc-debug
/usr/share/happy/HappyTemplate
/usr/share/happy/HappyTemplate-arrays
/usr/share/happy/HappyTemplate-arrays-coerce
/usr/share/happy/HappyTemplate-arrays-coerce-debug
/usr/share/happy/HappyTemplate-arrays-debug
/usr/share/happy/HappyTemplate-arrays-ghc
/usr/share/happy/HappyTemplate-arrays-ghc-debug
/usr/share/happy/HappyTemplate-coerce
/usr/share/happy/HappyTemplate-ghc
/usr/share/man/man1/happy.1.gz