Списък на файловете в пакета gfortran-multilib в wheezy, архитектура sparc

/usr/share/doc/gfortran-multilib