Списък на файловете в пакета flex в wheezy, архитектура sparc

/usr/bin/flex
/usr/bin/flex++
/usr/bin/lex
/usr/include/FlexLexer.h
/usr/lib/libfl.a
/usr/lib/libfl.so
/usr/lib/libfl_pic.a
/usr/lib/libl.a
/usr/share/doc/flex/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/flex/NEWS.gz
/usr/share/doc/flex/README.Debian.gz
/usr/share/doc/flex/README.gz
/usr/share/doc/flex/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/flex/changelog.gz
/usr/share/doc/flex/copyright
/usr/share/info/flex.info-1.gz
/usr/share/info/flex.info-2.gz
/usr/share/info/flex.info.gz
/usr/share/lintian/overrides/flex
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/flex.mo
/usr/share/man/man1/flex++.1.gz
/usr/share/man/man1/flex.1.gz
/usr/share/man/man1/lex.1.gz