Списък на файловете в пакета enigma в wheezy, архитектура sparc

/usr/games/enigma
/usr/share/applications/enigma.desktop
/usr/share/doc/enigma/AUTHORS
/usr/share/doc/enigma/README
/usr/share/doc/enigma/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/enigma/changelog.gz
/usr/share/doc/enigma/copyright
/usr/share/man/man6/enigma.6.gz
/usr/share/menu/enigma
/usr/share/pixmaps/enigma.xpm