Списък на файловете в пакета dnsmasq-utils в wheezy, архитектура sparc

/usr/bin/dhcp_lease_time
/usr/bin/dhcp_release
/usr/share/doc/dnsmasq-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dnsmasq-utils/copyright
/usr/share/man/man1/dhcp_lease_time.1.gz
/usr/share/man/man1/dhcp_release.1.gz