Списък на файловете в пакета crashmail в wheezy, архитектура sparc

/usr/bin/crashexport
/usr/bin/crashgetnode
/usr/bin/crashlist
/usr/bin/crashmail
/usr/bin/crashmaint
/usr/bin/crashstats
/usr/bin/crashwrite
/usr/share/crashmail/AreafixHelp.txt
/usr/share/doc/crashmail/ReadMe.txt.gz
/usr/share/doc/crashmail/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/crashmail/changelog.gz
/usr/share/doc/crashmail/copyright
/usr/share/doc/crashmail/examples/example.prefs.gz
/usr/share/doc/crashmail/filter.txt.gz
/usr/share/man/man1/crashexport.1.gz
/usr/share/man/man1/crashgetnode.1.gz
/usr/share/man/man1/crashlist.1.gz
/usr/share/man/man1/crashmail.1.gz
/usr/share/man/man1/crashmaint.1.gz
/usr/share/man/man1/crashstats.1.gz
/usr/share/man/man1/crashwrite.1.gz