Списък на файловете в пакета blt-dev в wheezy, архитектура sparc

/usr/include/blt.h
/usr/include/bltBind.h
/usr/include/bltChain.h
/usr/include/bltHash.h
/usr/include/bltList.h
/usr/include/bltPool.h
/usr/include/bltTree.h
/usr/include/bltVector.h
/usr/lib/libBLT.2.4.8.4.a
/usr/lib/libBLT.2.4.8.5.a
/usr/lib/libBLT.a
/usr/lib/libBLT.so
/usr/lib/libBLTlite.2.4.8.4.a
/usr/lib/libBLTlite.2.4.8.5.a
/usr/lib/libBLTlite.a
/usr/lib/libBLTlite.so
/usr/share/doc/blt-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/blt-dev/copyright
/usr/share/man/man3/Blt_Tree.3.gz
/usr/share/man/man3/Blt_TreeCreate.3.gz
/usr/share/man/man3/Blt_TreeCreateNode.3.gz
/usr/share/man/man3/Blt_TreeDeleteNode.3.gz
/usr/share/man/man3/Blt_TreeExists.3.gz
/usr/share/man/man3/Blt_TreeGetNode.3.gz
/usr/share/man/man3/Blt_TreeGetToken.3.gz
/usr/share/man/man3/Blt_TreeName.3.gz
/usr/share/man/man3/Blt_TreeNodeId.3.gz
/usr/share/man/man3/Blt_TreeReleaseToken.3.gz