Списък на файловете в пакета binutils-msp430 в wheezy, архитектура sparc

/usr/bin/msp430-addr2line
/usr/bin/msp430-ar
/usr/bin/msp430-as
/usr/bin/msp430-c++filt
/usr/bin/msp430-elfedit
/usr/bin/msp430-gprof
/usr/bin/msp430-ld
/usr/bin/msp430-ld.bfd
/usr/bin/msp430-nm
/usr/bin/msp430-objcopy
/usr/bin/msp430-objdump
/usr/bin/msp430-ranlib
/usr/bin/msp430-readelf
/usr/bin/msp430-size
/usr/bin/msp430-strings
/usr/bin/msp430-strip
/usr/msp430/bin/ar
/usr/msp430/bin/as
/usr/msp430/bin/ld
/usr/msp430/bin/ld.bfd
/usr/msp430/bin/nm
/usr/msp430/bin/objcopy
/usr/msp430/bin/objdump
/usr/msp430/bin/ranlib
/usr/msp430/bin/strip
/usr/msp430/lib/ldscripts/msp430.x
/usr/msp430/lib/ldscripts/msp430.xbn
/usr/msp430/lib/ldscripts/msp430.xn
/usr/msp430/lib/ldscripts/msp430.xr
/usr/msp430/lib/ldscripts/msp430.xu
/usr/share/doc/binutils-msp430/README.Debian
/usr/share/doc/binutils-msp430/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/binutils-msp430/changelog.gz
/usr/share/doc/binutils-msp430/copyright
/usr/share/lintian/overrides/binutils-msp430
/usr/share/man/man1/msp430-addr2line.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-ar.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-as.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-c++filt.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-dlltool.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-elfedit.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-gprof.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-ld.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-nlmconv.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-nm.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-objcopy.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-objdump.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-ranlib.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-readelf.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-size.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-strings.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-strip.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-windmc.1.gz
/usr/share/man/man1/msp430-windres.1.gz