Списък на файловете в пакета xpilot-ng-server в wheezy, архитектура s390x

/etc/init.d/xpilot-ng-server
/etc/xpilot-ng/defaults.txt
/etc/xpilot-ng/password.txt
/etc/xpilot-ng/robots.txt
/etc/xpilot-ng/suibots.txt
/usr/games/start-xpilot-ng-server
/usr/games/xpilot-ng-server
/usr/share/doc/xpilot-ng-server/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xpilot-ng-server/changelog.gz
/usr/share/doc/xpilot-ng-server/copyright
/usr/share/games/xpilot-ng/defaults.txt
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/blood-music.xp2
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/circle2.xp2
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/dodgers-legacy.xp2
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/dodgers-robots.xp2
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/dragon-1.0.xp2
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/ndh.xp2
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/ndh.xpd
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/polybloods.xp2
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/sadistic_bastard_v2.xp2
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/spaceball.xp2
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/teamcup.xp
/usr/share/games/xpilot-ng/maps/tourmination.xp2
/usr/share/games/xpilot-ng/password.txt
/usr/share/games/xpilot-ng/robots.txt
/usr/share/man/man6/xpilot-ng-server.6.gz
/usr/share/man/man8/start-xpilot-ng-server.8.gz