Списък на файловете в пакета thunar в wheezy, архитектура s390x

/usr/bin/Thunar
/usr/bin/thunar
/usr/bin/thunar-settings
/usr/lib/s390x-linux-gnu/Thunar/ThunarBulkRename
/usr/lib/s390x-linux-gnu/Thunar/ThunarHelp
/usr/lib/s390x-linux-gnu/Thunar/thunar-sendto-email
/usr/lib/s390x-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libthunar-tpa.so
/usr/share/Thunar/sendto/thunar-sendto-email.desktop
/usr/share/applications/Thunar-bulk-rename.desktop
/usr/share/applications/Thunar-folder-handler.desktop
/usr/share/applications/Thunar.desktop
/usr/share/applications/thunar-settings.desktop
/usr/share/doc/thunar
/usr/share/man/man1/Thunar.1.gz
/usr/share/man/man1/thunar.1.gz
/usr/share/menu/thunar
/usr/share/xfce4/panel-plugins/thunar-tpa.desktop