Списък на файловете в пакета thunar-dbg в wheezy, архитектура s390x

/usr/lib/debug/.build-id/57/1187d7329e11bbc6dbba73e44604b4e8549657.debug
/usr/lib/debug/.build-id/58/aa29f5d434e905929069b9bdb058441be4419f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5d/49392f50ed15251a8e76dbeb8267e9554e6472.debug
/usr/lib/debug/.build-id/68/cc1f012fb36ce93914b9d3641a11187f106fcf.debug
/usr/lib/debug/.build-id/76/f76ba4b6e1a0df64a166234ae0eab7ab8eae4d.debug
/usr/lib/debug/.build-id/91/e26db5f2acfcd30f225795b94dc5826369db7f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a5/412b7db66e584d263754d6c4682d2a5af72038.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ac/a7dacf4aeb189e57b6ba66240d5ffd33e09ba8.debug
/usr/share/doc/thunar-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/thunar-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/thunar-dbg/copyright