Списък на файловете в пакета tcl8.4-dev в wheezy, архитектура s390x

/usr/include/tcl8.4/tcl-private/compat/dirent.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/compat/dirent2.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/compat/dlfcn.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/compat/float.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/compat/limits.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/compat/stdlib.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/compat/string.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/compat/tclErrno.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/compat/unistd.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/regcustom.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/regerrs.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/regex.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/regguts.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tcl.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclCompile.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclDecls.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclIO.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclInitScript.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclInt.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclIntDecls.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclIntPlatDecls.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclMath.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclPlatDecls.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclPort.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/generic/tclRegexp.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/unix/tclUnixPort.h
/usr/include/tcl8.4/tcl-private/unix/tclUnixThrd.h
/usr/include/tcl8.4/tcl.h
/usr/include/tcl8.4/tclDecls.h
/usr/include/tcl8.4/tclPlatDecls.h
/usr/lib/libtcl8.4.a
/usr/lib/libtcl8.4.so
/usr/lib/libtclstub8.4.a
/usr/lib/tcl8.4/tclConfig.sh
/usr/share/aclocal/tcl8.4.m4
/usr/share/doc/tcl8.4-dev/README.TCL_INC
/usr/share/doc/tcl8.4-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tcl8.4-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/tcl8.4-dev/copyright