Списък на файловете в пакета system-config-audit в wheezy, архитектура s390x

/lib/system-config-audit-server
/usr/bin/system-config-audit
/usr/share/applications/system-config-audit.desktop
/usr/share/doc/system-config-audit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/system-config-audit/copyright
/usr/share/locale/as/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/bn_IN/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/gu/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/kn/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/mai/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/ml/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/or/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/sr@latin/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/ta/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/te/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/system-config-audit.mo
/usr/share/man/man8/system-config-audit.8.gz
/usr/share/python/runtime.d/system-config-audit.rtupdate
/usr/share/system-config-audit/audit_rules.py
/usr/share/system-config-audit/auditd_config.py
/usr/share/system-config-audit/client.py
/usr/share/system-config-audit/config.py
/usr/share/system-config-audit/dialog_base.py
/usr/share/system-config-audit/event_type_dialog.py
/usr/share/system-config-audit/field_help.py
/usr/share/system-config-audit/global_dialog.py
/usr/share/system-config-audit/key_dialog.py
/usr/share/system-config-audit/key_list_dialog.py
/usr/share/system-config-audit/lists.py
/usr/share/system-config-audit/main.py
/usr/share/system-config-audit/main_window.py
/usr/share/system-config-audit/rule_dialog.py
/usr/share/system-config-audit/rule_list_dialog.py
/usr/share/system-config-audit/rule_table.py
/usr/share/system-config-audit/save_dialog.py
/usr/share/system-config-audit/server.py
/usr/share/system-config-audit/settings.py
/usr/share/system-config-audit/system-config-audit.glade
/usr/share/system-config-audit/type_list_dialog.py
/usr/share/system-config-audit/util.py
/usr/share/system-config-audit/watch_dialog.py
/usr/share/system-config-audit/watch_list_dialog.py