Списък на файловете в пакета smartpm-core в wheezy, архитектура s390x

/usr/bin/smart
/usr/share/doc/smartpm-core/README.gz
/usr/share/doc/smartpm-core/TODO
/usr/share/doc/smartpm-core/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/smartpm-core/copyright
/usr/share/man/man8/smart.8.gz