Списък на файловете в пакета pngnq в wheezy, архитектура s390x

/usr/bin/pngcomp
/usr/bin/pngnq
/usr/share/doc/pngnq/NEWS.gz
/usr/share/doc/pngnq/README
/usr/share/doc/pngnq/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pngnq/changelog.gz
/usr/share/doc/pngnq/copyright
/usr/share/man/man1/pngcomp.1.gz
/usr/share/man/man1/pngnq.1.gz