Списък на файловете в пакета php5-pgsql в wheezy, архитектура s390x

/usr/lib/php5/20100525/pdo_pgsql.so
/usr/lib/php5/20100525/pgsql.so
/usr/share/doc/php5-pgsql
/usr/share/php5/pgsql/pdo_pgsql.ini
/usr/share/php5/pgsql/pgsql.ini