Списък на файловете в пакета octave-miscellaneous в wheezy, архитектура s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/s390x-ibm-linux-gnu-api-v48+/cell2cell.oct
/usr/lib/s390x-linux-gnu/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/s390x-ibm-linux-gnu-api-v48+/partarray.oct
/usr/lib/s390x-linux-gnu/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/s390x-ibm-linux-gnu-api-v48+/sample.oct
/usr/lib/s390x-linux-gnu/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/s390x-ibm-linux-gnu-api-v48+/text_waitbar.oct
/usr/share/doc/octave-miscellaneous/NEWS.gz
/usr/share/doc/octave-miscellaneous/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/octave-miscellaneous/copyright
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/apply.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/asci.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/chebyshevpoly.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/clip.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/colorboard.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/csv2latex.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/doc-cache
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/gameoflife.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/hermitepoly.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/hilbert_curve.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/infoskeleton.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/laguerrepoly.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/lauchli.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/legendrepoly.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/map.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/match.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/normc.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/normr.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/nze.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/packinfo/DESCRIPTION
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/packinfo/INDEX
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/packinfo/NEWS
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/peano_curve.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/publish.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/read_options.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/reduce.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/rolldices.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/slurp_file.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/solvesudoku.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/temp_name.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/units.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/z_curve.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/zagzig.m
/usr/share/octave/packages/miscellaneous-1.1.0/zigzag.m