Списък на файловете в пакета nginx-extras в wheezy, архитектура s390x

/usr/lib/perl5/auto/nginx/nginx.bs
/usr/lib/perl5/auto/nginx/nginx.so
/usr/lib/perl5/nginx.pm
/usr/sbin/nginx
/usr/share/doc/nginx-extras/CHANGES.gz
/usr/share/doc/nginx-extras/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nginx-extras/changelog.gz
/usr/share/doc/nginx-extras/copyright