Списък на файловете в пакета minbif-common в wheezy, архитектура s390x

/etc/default/minbif
/etc/init.d/minbif
/etc/minbif/minbif.conf
/etc/minbif/minbif.motd
/usr/lib/purple-2/libcoincoin.so
/usr/share/doc/minbif-common/Doxyfile.gz
/usr/share/doc/minbif-common/README
/usr/share/doc/minbif-common/README.Debian
/usr/share/doc/minbif-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/minbif-common/changelog.gz
/usr/share/doc/minbif-common/copyright
/usr/share/doc/minbif-common/examples/minbif.conf.gz
/usr/share/doc/minbif-common/minbif.xinetd
/usr/share/man/man8/minbif.8.gz
/usr/share/minbif/scripts/irssi/im_cacacam.pl
/usr/share/minbif/scripts/irssi/im_join_notice.pl
/usr/share/minbif/scripts/irssi/im_typing_notice.pl
/usr/share/minbif/scripts/irssi/im_utils.pm
/usr/share/minbif/scripts/irssi/minbif_rename_facebook.pl
/usr/share/minbif/scripts/irssi/minbif_rename_gplus.pl
/usr/share/minbif/scripts/weechat/facebook_rename.py
/usr/share/minbif/scripts/weechat/im_typing_notice.rb