Списък на файловете в пакета lutefisk в wheezy, архитектура s390x

/usr/bin/lutefisk
/usr/share/doc/lutefisk/HISTORY.txt.gz
/usr/share/doc/lutefisk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lutefisk/changelog.gz
/usr/share/doc/lutefisk/copyright
/usr/share/doc/lutefisk/examples/Lutefisk.lcq_params.gz
/usr/share/doc/lutefisk/examples/Lutefisk.qtof_params.gz
/usr/share/doc/lutefisk/examples/Qtof_ELVISLIVESK.dta.gz
/usr/share/doc/lutefisk/examples/Qtof_ELVISLIVESK.lut
/usr/share/doc/lutefisk/examples/database.sequence
/usr/share/lutefisk/Lutefisk.details
/usr/share/lutefisk/Lutefisk.residues
/usr/share/man/man1/lutefisk.1.gz