Списък на файловете в пакета libnatpmp1 в wheezy, архитектура s390x

/usr/lib/libnatpmp.so.1
/usr/share/doc/libnatpmp1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnatpmp1/changelog.gz
/usr/share/doc/libnatpmp1/copyright