Списък на файловете в пакета libmatchbox-dev в wheezy, архитектура s390x

/usr/include/libmb/hash.h
/usr/include/libmb/mb.h
/usr/include/libmb/mbconfig.h
/usr/include/libmb/mbdotdesktop.h
/usr/include/libmb/mbexp.h
/usr/include/libmb/mbmenu.h
/usr/include/libmb/mbpixbuf.h
/usr/include/libmb/mbtray.h
/usr/include/libmb/mbutil.h
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libmb.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/libmb.pc
/usr/share/doc/libmatchbox-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmatchbox-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libmatchbox-dev/copyright