Списък на файловете в пакета libjava-gnome-jni в wheezy, архитектура s390x

/usr/lib/jni/libgtkjni-4.1.1.so
/usr/share/doc/libjava-gnome-jni/AUTHORS
/usr/share/doc/libjava-gnome-jni/NEWS.gz
/usr/share/doc/libjava-gnome-jni/README.gz
/usr/share/doc/libjava-gnome-jni/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjava-gnome-jni/copyright