Списък на файловете в пакета libgnomecanvas2-0 в wheezy, архитектура s390x

/usr/lib/libglade/2.0/libcanvas.so
/usr/lib/libgnomecanvas-2.so.0
/usr/lib/libgnomecanvas-2.so.0.3000.3
/usr/share/doc/libgnomecanvas2-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libgnomecanvas2-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgnomecanvas2-0/README
/usr/share/doc/libgnomecanvas2-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgnomecanvas2-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libgnomecanvas2-0/copyright