Списък на файловете в пакета libghc-xss-sanitize-dev в wheezy, архитектура s390x

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xss-sanitize-0.3.2/ghc-7.4.1/HSxss-sanitize-0.3.2.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xss-sanitize-0.3.2/ghc-7.4.1/Text/HTML/SanitizeXSS.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xss-sanitize-0.3.2/ghc-7.4.1/Text/HTML/SanitizeXSS/Css.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xss-sanitize-0.3.2/ghc-7.4.1/libHSxss-sanitize-0.3.2.a
/usr/share/doc/libghc-xss-sanitize-dev/buildinfo_s390x.gz
/usr/share/doc/libghc-xss-sanitize-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-xss-sanitize-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/xss-sanitize-0.3.2.conf