Списък на файловете в пакета libghc-hunit-dev в wheezy, архитектура s390x

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HUnit-1.2.4.2/ghc-7.4.1/HSHUnit-1.2.4.2.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HUnit-1.2.4.2/ghc-7.4.1/Test/HUnit.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HUnit-1.2.4.2/ghc-7.4.1/Test/HUnit/Base.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HUnit-1.2.4.2/ghc-7.4.1/Test/HUnit/Lang.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HUnit-1.2.4.2/ghc-7.4.1/Test/HUnit/Terminal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HUnit-1.2.4.2/ghc-7.4.1/Test/HUnit/Text.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HUnit-1.2.4.2/ghc-7.4.1/libHSHUnit-1.2.4.2.a
/usr/share/doc/libghc-hunit-dev/README
/usr/share/doc/libghc-hunit-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-hunit-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hunit-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/HUnit-1.2.4.2.conf