Списък на файловете в пакета libboost-filesystem-dev в wheezy, архитектура s390x

/usr/share/doc/libboost-filesystem-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libboost-filesystem-dev/copyright