Списък на файловете в пакета kmahjongg в wheezy, архитектура s390x

/usr/games/kmahjongg
/usr/share/applications/kde4/kmahjongg.desktop
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/config.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/config_background.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/config_layout.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/config_tiles.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/gamescreen.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/highscore.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/numbered.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/kmahjongg/shortcuts.png
/usr/share/doc/kmahjongg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kmahjongg/changelog.gz
/usr/share/doc/kmahjongg/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/kmahjongg.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/kmahjongg.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/kmahjongg.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/kmahjongg.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/kmahjongg.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/kmahjongg.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/kmahjongg.svgz
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/kmahjonggui.rc
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/4_winds.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/4_winds.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/Vi.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/Vi.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/X_shaped.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/X_shaped.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/alien.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/alien.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/altar.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/altar.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/arena.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/arena.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/arrow.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/arrow.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/atlantis.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/atlantis.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/aztec.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/aztec.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/balance.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/balance.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/bat.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/bat.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/bug.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/bug.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/castle.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/castle.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/castle2.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/castle2.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/cat.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/cat.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/chains.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/chains.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/checkered.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/checkered.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/chip.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/chip.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/clubs.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/clubs.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/columns.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/columns.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/crab.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/crab.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/cross.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/cross.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/default.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/default.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/dragon.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/dragon.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/eagle.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/eagle.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/enterprise.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/enterprise.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/explosion.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/explosion.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/flowers.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/flowers.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/future.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/future.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/galaxy.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/galaxy.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/garden.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/garden.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/girl.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/girl.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/glade.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/glade.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/grid.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/grid.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/helios.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/helios.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/hole.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/hole.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/inner_circle.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/inner_circle.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/key.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/key.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/km.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/km.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/labyrinth.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/labyrinth.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/mask.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/mask.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/maya.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/maya.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/maze.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/maze.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/mesh.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/mesh.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/moth.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/moth.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/order.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/order.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/pattern.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/pattern.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/penta.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/penta.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/pillars.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/pillars.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/pirates.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/pirates.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/pyramid.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/pyramid.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/rocket.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/rocket.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/shield.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/shield.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/spider.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/spider.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/squares.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/squares.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/squaring.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/squaring.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/stadion.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/stadion.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/stairs.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/stairs.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/star.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/star.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/star_ship.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/star_ship.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/stax.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/stax.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/swirl.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/swirl.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/temple.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/temple.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/the_door.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/the_door.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/theatre.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/theatre.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/time_tunnel.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/time_tunnel.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/tomb.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/tomb.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/totem.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/totem.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/tower.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/tower.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/triangle.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/triangle.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/up&down.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/up&down.layout
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/well.desktop
/usr/share/kde4/apps/kmahjongg/layouts/well.layout
/usr/share/kde4/config.kcfg/kmahjongg.kcfg
/usr/share/man/man6/kmahjongg.6.gz
/usr/share/menu/kmahjongg
/usr/share/pixmaps/kmahjongg-16.xpm
/usr/share/pixmaps/kmahjongg.xpm