Списък на файловете в пакета genext2fs в wheezy, архитектура s390x

/usr/bin/genext2fs
/usr/share/doc/genext2fs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/genext2fs/changelog.gz
/usr/share/doc/genext2fs/copyright
/usr/share/man/man8/genext2fs.8.gz