Списък на файловете в пакета clang в wheezy, архитектура s390x

/usr/bin/clang
/usr/bin/clang++
/usr/bin/llvm-clang
/usr/bin/scan-build
/usr/bin/scan-view
/usr/share/clang/scan-build/c++-analyzer
/usr/share/clang/scan-build/ccc-analyzer
/usr/share/clang/scan-build/scan-build
/usr/share/clang/scan-build/scanview.css
/usr/share/clang/scan-build/set-xcode-analyzer
/usr/share/clang/scan-build/sorttable.js
/usr/share/clang/scan-view/Reporter.py
/usr/share/clang/scan-view/Resources/FileRadar.scpt
/usr/share/clang/scan-view/Resources/GetRadarVersion.scpt
/usr/share/clang/scan-view/Resources/bugcatcher.ico
/usr/share/clang/scan-view/ScanView.py
/usr/share/clang/scan-view/scan-view
/usr/share/clang/scan-view/startfile.py
/usr/share/doc/clang/TODO.Debian
/usr/share/doc/clang/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clang/copyright
/usr/share/man/man1/clang++.1.gz
/usr/share/man/man1/clang.1.gz
/usr/share/man/man1/llvm-clang.1.gz
/usr/share/man/man1/scan-build.1.gz
/usr/share/man/man1/scan-view.1.gz