Списък на файловете в пакета vbuf в wheezy, архитектура s390

/usr/bin/vbuf
/usr/share/doc/vbuf
/usr/share/man/man1/vbuf.1.gz