Списък на файловете в пакета uwsgi-plugin-python3 в wheezy, архитектура s390

/usr/bin/uwsgi_python32
/usr/lib/uwsgi/plugins/python32_plugin.so
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-python3/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-python3/README
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-python3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-python3/changelog.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-python3/copyright
/usr/share/man/man1/uwsgi_python32.1.gz
/usr/share/python3/runtime.d/uwsgi-plugin-python3.rtupdate