Списък на файловете в пакета usepackage в wheezy, архитектура s390

/etc/usepackage/usepackage.conf
/usr/bin/usepackage
/usr/share/doc/usepackage/NEWS.gz
/usr/share/doc/usepackage/README.gz
/usr/share/doc/usepackage/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/usepackage/changelog.gz
/usr/share/doc/usepackage/copyright
/usr/share/man/man1/use.1.gz
/usr/share/man/man1/usepackage.1.gz
/usr/share/usepackage/use.bsh
/usr/share/usepackage/use.csh
/usr/share/usepackage/use.ksh