Списък на файловете в пакета php5-memcache в wheezy, архитектура s390

/etc/php5/mods-available/memcache.ini
/usr/lib/php5/20100525+lfs/memcache.so
/usr/share/doc/php5-memcache/README.gz
/usr/share/doc/php5-memcache/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/php5-memcache/copyright
/usr/share/doc/php5-memcache/examples/example.php
/usr/share/doc/php5-memcache/examples/memcache.php.gz