Списък на файловете в пакета ocfs2-tools-dev в wheezy, архитектура s390

/usr/include/o2cb/o2cb.h
/usr/include/o2cb/o2cb_client_proto.h
/usr/include/o2cb/o2cb_err.h
/usr/include/o2cb/ocfs2_heartbeat.h
/usr/include/o2cb/ocfs2_nodemanager.h
/usr/include/o2dlm/o2dlm.h
/usr/include/o2dlm/o2dlm_err.h
/usr/include/ocfs2-kernel/kernel-list.h
/usr/include/ocfs2-kernel/ocfs1_fs_compat.h
/usr/include/ocfs2-kernel/ocfs2_fs.h
/usr/include/ocfs2-kernel/ocfs2_ioctl.h
/usr/include/ocfs2-kernel/ocfs2_lockid.h
/usr/include/ocfs2-kernel/quota_tree.h
/usr/include/ocfs2-kernel/sparse_endian_types.h
/usr/include/ocfs2/bitops.h
/usr/include/ocfs2/byteorder.h
/usr/include/ocfs2/image.h
/usr/include/ocfs2/jbd2.h
/usr/include/ocfs2/kernel-rbtree.h
/usr/include/ocfs2/ocfs2.h
/usr/include/ocfs2/ocfs2_err.h
/usr/lib/libo2cb.a
/usr/lib/libo2dlm.a
/usr/lib/libocfs2.a
/usr/lib/pkgconfig/o2cb.pc
/usr/lib/pkgconfig/o2dlm.pc
/usr/lib/pkgconfig/ocfs2.pc
/usr/share/doc/ocfs2-tools-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ocfs2-tools-dev/copyright