Списък на файловете в пакета nodau в wheezy, архитектура s390

/usr/bin/nodau
/usr/share/doc/nodau/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/nodau/README
/usr/share/doc/nodau/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nodau/changelog.gz
/usr/share/doc/nodau/copyright
/usr/share/man/man1/nodau.1.gz