Списък на файловете в пакета libtxc-dxtn-s2tc-bin в wheezy, архитектура s390

/usr/bin/s2tc_compress
/usr/bin/s2tc_decompress
/usr/bin/s2tc_from_s3tc
/usr/share/doc/libtxc-dxtn-s2tc-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtxc-dxtn-s2tc-bin/copyright
/usr/share/man/man1/s2tc_compress.1.gz
/usr/share/man/man1/s2tc_decompress.1.gz
/usr/share/man/man1/s2tc_from_s3tc.1.gz