Списък на файловете в пакета libqt4-xml в wheezy, архитектура s390

/usr/lib/s390-linux-gnu/libQtXml.so.4
/usr/lib/s390-linux-gnu/libQtXml.so.4.8
/usr/lib/s390-linux-gnu/libQtXml.so.4.8.2
/usr/share/doc/libqt4-xml/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/libqt4-xml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt4-xml/changelog.gz
/usr/share/doc/libqt4-xml/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libqt4-xml