Списък на файловете в пакета libpcre3 в wheezy, архитектура s390

/lib/s390-linux-gnu/libpcre.so.3
/lib/s390-linux-gnu/libpcre.so.3.13.1
/usr/lib/s390-linux-gnu/libpcreposix.so.3
/usr/lib/s390-linux-gnu/libpcreposix.so.3.13.1
/usr/share/doc/libpcre3/AUTHORS
/usr/share/doc/libpcre3/NEWS.gz
/usr/share/doc/libpcre3/README.Debian
/usr/share/doc/libpcre3/README.gz
/usr/share/doc/libpcre3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpcre3/changelog.gz
/usr/share/doc/libpcre3/copyright
/usr/share/man/man3/pcrepattern.3.gz