Списък на файловете в пакета libogg-ocaml-dev в wheezy, архитектура s390

/usr/lib/ocaml/ogg/META
/usr/lib/ocaml/ogg/libogg_stubs.a
/usr/lib/ocaml/ogg/ocaml-ogg.h
/usr/lib/ocaml/ogg/ogg.cma
/usr/lib/ocaml/ogg/ogg.cmi
/usr/lib/ocaml/ogg/ogg.mli
/usr/lib/ocaml/ogg/ogg_demuxer.cmi
/usr/lib/ocaml/ogg/ogg_demuxer.mli
/usr/share/doc-base/libogg-ocaml-dev
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/README
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/copyright
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/Ogg.Page.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/Ogg.Skeleton.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/Ogg.Stream.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/Ogg.Sync.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/Ogg.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/Ogg_demuxer.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/index.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/index_attributes.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/index_class_types.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/index_classes.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/index_exceptions.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/index_methods.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/index_module_types.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/index_modules.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/index_types.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/index_values.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/style.css
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/type_Ogg.Page.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/type_Ogg.Skeleton.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/type_Ogg.Stream.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/type_Ogg.Sync.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/type_Ogg.html
/usr/share/doc/libogg-ocaml-dev/html/type_Ogg_demuxer.html
/var/lib/ocaml/lintian/libogg-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/libogg-ocaml-dev.md5sums