Списък на файловете в пакета libncursesw5-dev в wheezy, архитектура s390

/usr/include/ncursesw/curses.h
/usr/include/ncursesw/cursesapp.h
/usr/include/ncursesw/cursesf.h
/usr/include/ncursesw/cursesm.h
/usr/include/ncursesw/cursesp.h
/usr/include/ncursesw/cursesw.h
/usr/include/ncursesw/cursslk.h
/usr/include/ncursesw/eti.h
/usr/include/ncursesw/etip.h
/usr/include/ncursesw/form.h
/usr/include/ncursesw/menu.h
/usr/include/ncursesw/nc_tparm.h
/usr/include/ncursesw/ncurses.h
/usr/include/ncursesw/ncurses_dll.h
/usr/include/ncursesw/panel.h
/usr/include/ncursesw/term.h
/usr/include/ncursesw/term_entry.h
/usr/include/ncursesw/termcap.h
/usr/include/ncursesw/tic.h
/usr/include/ncursesw/unctrl.h
/usr/lib/s390-linux-gnu/libformw.a
/usr/lib/s390-linux-gnu/libformw.so
/usr/lib/s390-linux-gnu/libmenuw.a
/usr/lib/s390-linux-gnu/libmenuw.so
/usr/lib/s390-linux-gnu/libncurses++w.a
/usr/lib/s390-linux-gnu/libncursesw.a
/usr/lib/s390-linux-gnu/libncursesw.so
/usr/lib/s390-linux-gnu/libpanelw.a
/usr/lib/s390-linux-gnu/libpanelw.so
/usr/lib/s390-linux-gnu/pkgconfig/formw.pc
/usr/lib/s390-linux-gnu/pkgconfig/menuw.pc
/usr/lib/s390-linux-gnu/pkgconfig/ncurses++w.pc
/usr/lib/s390-linux-gnu/pkgconfig/ncursesw.pc
/usr/lib/s390-linux-gnu/pkgconfig/panelw.pc
/usr/share/doc/libncursesw5-dev