Списък на файловете в пакета libmagic1 в wheezy, архитектура s390

/etc/magic
/etc/magic.mime
/usr/lib/s390-linux-gnu/libmagic.so.1
/usr/lib/s390-linux-gnu/libmagic.so.1.0.0
/usr/share/bug/libmagic1/control
/usr/share/bug/libmagic1/presubj
/usr/share/doc/libmagic1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmagic1/changelog.gz
/usr/share/doc/libmagic1/copyright
/usr/share/file/magic.mgc
/usr/share/man/man5/magic.5.gz
/usr/share/misc/magic
/usr/share/misc/magic.mgc