Списък на файловете в пакета libkggznet4 в wheezy, архитектура s390

/usr/lib/libkggznet.so.4
/usr/lib/libkggznet.so.4.8.0
/usr/share/doc/libkggznet4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkggznet4/copyright