Списък на файловете в пакета libgtkglext1 в wheezy, архитектура s390

/usr/lib/libgdkglext-x11-1.0.so.0
/usr/lib/libgdkglext-x11-1.0.so.0.0.0
/usr/lib/libgtkglext-x11-1.0.so.0
/usr/lib/libgtkglext-x11-1.0.so.0.0.0
/usr/share/doc/libgtkglext1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgtkglext1/changelog.gz
/usr/share/doc/libgtkglext1/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libgtkglext1