Списък на файловете в пакета libghc-gtkglext-prof в wheezy, архитектура s390

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/gtkglext-0.12.1/ghc-7.4.1/Graphics/UI/Gtk/OpenGL.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/gtkglext-0.12.1/ghc-7.4.1/Graphics/UI/Gtk/OpenGL/Config.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/gtkglext-0.12.1/ghc-7.4.1/Graphics/UI/Gtk/OpenGL/Context.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/gtkglext-0.12.1/ghc-7.4.1/Graphics/UI/Gtk/OpenGL/Drawable.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/gtkglext-0.12.1/ghc-7.4.1/Graphics/UI/Gtk/OpenGL/DrawingArea.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/gtkglext-0.12.1/ghc-7.4.1/Graphics/UI/Gtk/OpenGL/General.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/gtkglext-0.12.1/ghc-7.4.1/Graphics/UI/Gtk/OpenGL/Pixmap.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/gtkglext-0.12.1/ghc-7.4.1/Graphics/UI/Gtk/OpenGL/Types.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/gtkglext-0.12.1/ghc-7.4.1/Graphics/UI/Gtk/OpenGL/Window.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/gtkglext-0.12.1/ghc-7.4.1/libHSgtkglext-0.12.1_p.a
/usr/share/doc/libghc-gtkglext-prof/buildinfo_s390.gz
/usr/share/doc/libghc-gtkglext-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-gtkglext-prof/copyright