Списък на файловете в пакета libg15daemon-client-dev в wheezy, архитектура s390

/usr/include/g15daemon.h
/usr/include/g15daemon_client.h
/usr/lib/libg15daemon_client.a
/usr/lib/libg15daemon_client.la
/usr/lib/libg15daemon_client.so
/usr/share/doc/libg15daemon-client-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libg15daemon-client-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libg15daemon-client-dev/README
/usr/share/doc/libg15daemon-client-dev/TODO
/usr/share/doc/libg15daemon-client-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libg15daemon-client-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libg15daemon-client-dev/copyright